Paph. Hung sheng Master x Hung Sheng Bay

Add to cart
  • Description

Paphiopedilum Hung Sheng Master x Hung Sheng Bay seedling

Paphiopedilum Hung Sheng 'Master 'x Paph Hung sheng 'Bay 'seedling in 50mm tube size